Priemyselná budova

Priemyselná budova

Ponúkame na predaj priemyselnú budovu.

Nachádza sa v 24 hodín stráženom areáli. Podlažie má 988 m2. Budova bola kolaudovaná v r. 1992, sociálno prevádzková budova.

Priľahlý pozemok má 937 m2. Murivo z pórobetónových tvárnic, priečky z tehál. Obal muriva z prefabrikátov.

Dva vstupy, dve výťahové šachty a výťahy.

Rozvod tepla radiátormi zo samostatnej, vlastnej kotolne. Možnosť napojenia aj na miestnu tepláreň.  Fungujúca prečistená kanalizácia. Trafostanica hneď vedľa budovy.

Viac informácií na tel. čísle: 0918 291 685

Close Menu